Hawaii
Las Vegas
Los Angeles
San Diego
New York
USA

USA er et supert reisemål for oss rullestolbrukere. Landet har et lovverk som sikrer at infrastruktur og bygninger er tilgjengelig for alle. Forskjellen fra Norge (som også har en slik lov) er at loven er mye bedre innarbeidet siden den kom en gang på 90-tallet. Myndighetene har også bedre sanksjonsmuligheter for dem som bryter loven. Det er også mange flere rullestolbrukere der, så samfunnet er vant til å håndtere oss. Et godt eksempel er når du skal fylle bensin (iallefall i California). På bensinpumpene står det at du kan tute to ganger, så kommer det en å fyller bensin for deg. Genialt!

Orlando

Velkommen    Om meg   Skribenter     Tips    Reiseguider    Kontakt